Joachim Telmosse (January 13,1815 -

profession ; baker

Marie Durand

married : April 30, 1839

children:

Emma - March 25, 1880, married Oliver Daoust (baker)

Louis (baker)- November 12,1867, married Celanise St-Denise

children; Virginie, Marie Georgina, Marie Elizabeth, Marie, Marie Anne, Joseph Louis Roch Moise, Bernadette, Emile, Marie Corinne, Alexis

Joseph - October 11,1842

Josephte - April 26,1844 - October 20, 1896, (married-Stanislas Gauthier)

Marie Anne -1846 - April22,1848

Marie Henriette Charlotte Ermine - November 16,1852 - June 16,1853

Marie Anne - Navember 16,1853 -February 15,1923

Jean-Baptiste - September 6, 1854-

Marie Louise - July15, 1856 - June1,1884

August-Damien - February 10, 1858 - August 2, 1878